Project

Civiele maatschappij Innovatie in Vlaanderen - het onderzoeken en ontwerpen van nieuwe modellen van sociaal - CSI-Vlaanderen

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
Trefwoorden
maatschappelijke organisaties
 
Projectomschrijving

De algemene wetenschappelijke hoofddoelstellingen zijn
1) het in kaart brengen van de veranderende omgeving waarin middenveldorganisaties (CSO's civil society organisations) functioneren;
2) het analyseren en evalueren van de impact van deze veranderingen op drie niveaus: de relatie cso-burger, de relatie cso-overheid, en het interne functioneren van CSO's;
3) het identificeren en analyseren van innoverene praktijken van dienstverlening en politiek werk.