Project

Digitale strips: vormen, functies, en conservering

Acroniem
Digitale strips
Code
01P03819
Looptijd
01-11-2019 → 31-08-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Comparative literature studies
  • Narratology
  • Visual cultures
  • Art studies and sciences not elsewhere classified
  • Digital media
Trefwoorden
comics studies digitale strips multimodaliteit interactiviteit narratologie
 
Projectomschrijving

Het project is van plan een belangrijk corpus van digitale comics te onderzoeken vanuit een formeel perspectief, en analyseert de manier waarop ze experimenteren met de functies die het digitale formaat biedt. Dit gaat om nadenken over de vormen die in de digitale omgeving kunnen worden aangenomen als het paginaformaat niet langer een beperking is. Het betekent ook het onderzoeken van hun kenmerken voor wat betreft multimodaliteit (de opname van verschillende modi, zoals audio en animaties) en interactiviteit (de lezer actief laten navigeren zijn structuren). Ten slotte impliceert het een reflectie op de kwestie van het behoud van digitale comics bij problemen met technologische veroudering.
Dit project behandelt daarom een recent onderwerp dat nog niet veel onderzoek heeft geanalyseerd, vooral in het Engels. Het onderzoekt of digitale strips moeten worden beschouwd als een nieuw medium en welke kenmerken zij bezitten; het combineert de bestaande literatuur over digitale strips met onderzoek naar narratologie, digitale literatuur en spelstudies, resulterend in een innovatief kritisch kader dat concepten behandelt al lang besproken op die gebieden zoals storyworld en immersion, playability en design, experientiality en hypertextualiteit; het doet dit door een enorm en gefragmenteerd materiaal te confronteren, in de overtuiging dat de digitale dimensie van comics de komende jaren het belangrijkste gebied van experimenteren in termen van storytellingtechniek zal zijn.