Project

Relatieve complexiteit. Een historisch-sociolinguïstische studie van relatiefzinnen met antecedent in Griekse documentaire papyri (I – VIII n. Chr.)