Project

Ontrafelen van aminosuikerfosfaat stressregulatie en reactiemechanismen in Escherichia coli om de ontwikkeling van microbiële processen voor de synthese van aminosuikerhoudende verbindingen mogelijk te maken

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
stressregulatie
 
Projectomschrijving

Industriële biotechnologie is de afgelopen jaren een belangrijke concurrent geworden voor de chemische industrie, met name in de productie van gedefinieerde moleculen van natuurlijke oorsprong. Optimalisatie van de microbiële celfabrieken (MCF) die in deze industriële processen gebruikt worden, is echter nog steeds nodig, aangezien er zeker nog meer verbetering nodig is om nieuwe, economisch waardevolle processen te ontwikkelen. Dit wordt sterk ondersteund door de vakgebieden Synthetische Biologie (SynBio) en Systeembiologie (SysBio). Vandaag de dag zijn er echter nog steeds een aantal knelpunten, vaak door een gebrek aan kennis van de complexe regulering van metabole netwerken. In dit doctoraatsvoorstel wordt de hexosaminebiosynthesepathway (HBP) verder onderzocht. Aangezien er weinig bekend is over de regulatie- en reactiemechanismen op de stress veroorzaakt door aminosuiker-fosfaten, zullen zowel SynBio als SysBio benaderingen gebruikt worden om deze mechanismen te ontrafelen. Een beter begrip hiervan zal ons in staat stellen manieren te vinden om de bacteriële cellen te helpen met stressreductie. Daarbij kunnen verbeterde MCF's voor de productie van chito-oligosacchariden (COS) ontworpen worden. COS heeft een uitgebreid repertoire aan toepassingsmogelijkheden in tal van domeinen zoals farmaceutica, voeding, veevoeder, cosmetica, etc. door haar verschillende biologische activiteiten.