Project

romeinse publieke badgebouwen in de westelijke mediterrane wereld gedurende de late oudheid. transformatie en continuïteit in stedelijke context