Project

De Dark Triad persoonlijkheidskenmerken: een panelstudie naar online en offline geweld en victimisatie bij adolescenten

Code
3F024719
Looptijd
01-11-2019 → 30-06-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Criminography and methods of criminological investigation
    • Youth and life course criminology
Trefwoorden
persoonlijkheidskenmerken
 
Projectomschrijving

Deze studie onderzoekt hoe de Dark Triad persoonlijkheidskenmerken (narcisme, psychopathie en machiavellisme) en schoolomgevingskenmerken geassocieerd zijn met online en offline interpersoonlijk geweld bij adolescenten. Online en offline geweld komen vaak samen voor, wat suggereert dat hiervoor één of meerdere algemene onderliggende promotieve of risicofactoren bestaan. Deze kunnen zich op het gemeenschapsniveau bevinden (e.g. de gemeenschap waarin de school ingebed is, school sociaal kapitaal) of op het individuele niveau (e.g. Dark Triad persoonlijkheidstrekken, zelfcontrole, moraliteit). Belangrijke lacunes in de literatuur omvatten (1) de associatie tussen verschillende types van online en offline gewelddadig gedrag, alsook de victimisatie hiervan, (2) de associatie van Dark Triad kenmerken en schoolomgevingskenmerken met het plegen van en de victimisatie van online en offline geweld, (3) de rol van sociaal kapitaal, moraliteit en zelfcontrole in de relatie tussen Dark Triad trekken en online/offline geweld, en (4) de rol van sociaal kapitaal op schoolniveau in de relatie tussen schoolomgevingskenmerken en het plegen en de victimisatie van online/offline geweld. Om deze lacunes op te vangen, wordt longitudinale data verzameld in twee golven, aan de hand van een survey bij adolescenten tussen 12 en 18 jaar. De verzameling van de data zal plaatsvinden in secundaire scholen in Gent en Antwerpen en steunen op zelfrapportage.