Project

De visioenen van Hildegard van Bingen in de context van twaalfde-eeuwse performatieve exegese.

Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
  • Theology and religious studies
Trefwoorden
exegese performatief lezen Rupert van Deutz Hildegard van Bingen Bernard van Clairvaux allegorese allegorie imaginatieve theologie monastieke literatuur
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt het gebruik van allegorie in twaalfde-eeuwse exegetische literatuur uit de monastieke wereld. Centraal staat de visionaire trilogie van Hildegard van Bingen en daarnaast wordt een link gelegd met allegorische commentaren en parabels. Het project onderzoekt de hypothese dat dit gebruik van allegorie didactisch is en dient om de rol van de lezer in de tekst te dramatiseren.