Project

Lateralisatiepatronen in (a)typische spraakdominanten

Code
01P11813
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
cognitieve psychologie neurowetenschappen taallateralisatie taal
 
Projectomschrijving

Het menselijk brein verwerkt cognitieve functies asymmetrisch. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe variabel de richting en graad van gelateraliseerde functies is, en wat de gevolgen zijn van atypische lateralisatie voor interhemisferische communicatie en gedragsprestaties. Dit project zal de lateralisatie van zowel taalprocessen (spraakproductie, lezen, auditieve perceptie) als niet-taalgerelateerde processen (visuo-spatiale aandacht, gezichtsherkenning) in kaart brengen.