Project

Co-creatie van duurzame en concurrerende waardeketens voor groenten en fruit in Europa

Acroniem
CO-FRESH
Code
41W04520
Looptijd
01-10-2020 → 31-03-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
  • Conservation and biodiversity
  • Ecosystem services
  • Environmental chemistry
  • Environmental education and extension
  • Environmental impact and risk assessment
  • Environmental management
  • Environmental monitoring
  • Environmental rehabilitation
  • Natural resource management
  • Wildlife and habitat management
  • Environmental science and management not elsewhere classified
  • Other environmental sciences not elsewhere classified
  • Other natural sciences not elsewhere classified
 • Social sciences
  • General pedagogical and educational sciences not elsewhere classified
  • Intercultural communication
  • Science and health communication
  • Communication sciences not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Sustainable and environmental engineering not elsewhere classified
  • Biological control
  • Bioremediation
  • Environmental engineering design
  • Environmental marine biotechnology
  • Environmental plant biotechnology
  • Sustainable development
  • Environmental engineering and biotechnology not elsewhere classified
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant protection
  • Agrochemistry and fertilisers
  • Crop science
  • Agricultural plant production not elsewhere classified
  • Agribusiness
  • Agricultural land management and planning
  • Agricultural technology
  • Farm and rural management
  • Sustainable agriculture
  • Agriculture, land and farm management not elsewhere classified
  • Biotechnology for agricultural, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
  • Food packaging, preservation and safety
  • Food technology
  • Post harvest technologies of plants, animals and fish (incl. transportation and storage)
  • Food sciences and (bio)technology not elsewhere classified
  • Forest protection
  • Forestry sciences not elsewhere classified
  • Horticultural crop production
  • Horticultural crop protection
  • Horticultural production not elsewhere classified
  • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
  • Agricultural, veterinary and food sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Agrarische-voedselwaardeketen Voedselsystemen Duurzaamheid Bedrijfsmodellen Fruit Groenten Eiwithoudende gewassen Co-creatie Boeren Agri-food actoren
Overige informatie
 
Projectomschrijving

CO-FRESH stelt de ontwikkeling voor van verschillende technieken, tools en inzichten voor het herontwerpen van waardeketens in de agrovoedingssector. Deze zijn gebaseerd op de huidige expertise en sleutelfactoren waargenomen en geanalyseerd binnen de sector in combinatie met geavanceerde  technologische en niet-technologische innovaties. Door middel van een collaboratieve en systemische aanpak zullen de tools en formats worden toegepast in 7 proefprojecten die uiteenlopende agro-voedingswaardeketens (met inbegrip van eiwitrijke gewassen voor mens en vee) in heel Europa vertegenwoordigen. CO-FRESH zal modellen voor collectieve innovatieacties binnen en tussen organisaties bestuderen aan de hand van de Intervention Research-aanpak.

Het CO-FRESH-consortium brengt belangrijke spelers uit de pilootwaardeketens in de agrovoedingssector samen, alsook verenigingen van actoren (landbouwers, voedselproducenten, coöperaties, consumenten); deskundigen op het gebied van technologische (inclusief digitale) oplossingen en niet-technologische (inclusief sociale, organisatorische en institutionele) oplossingen evenals deskundigen op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid en acceptatie van de consument.

De belangrijkste doelstelling van CO-FRESH is het (her)ontwerpen en testen van innovatieve systemische benaderingen van agro-voedingswaardeketens om deze innovatie op Europees niveau op te schalen. Deze innovatieve benaderingen zullen de economische, sociale en milieuprestaties/-efficiëntie van deze waardeketens verbeteren door een slimme integratie van technologische, sociale, organisatorische, bestuurlijke en institutionele innovaties; welke  eveneens leiden tot het vergroten van hun duurzaamheid.

 
Rol van UGent
In CO-FRESH zal UGent WP7 (Samenwerking met andere RUR-06 en RUR-07 H2020 projecten binnen het EIP-AGRI) leiden, door netwerkactiviteiten, kansen en samenwerking uit te bouwen. WP7 zal een gezamenlijke beleidsnota ontwikkelen met SWG Food/SWG AKIS en SWG Food Systems.