Project

De ontwikkeling van een humaan pluripotent stamcel-gebaseerd differentiatiemodel om de normale en getransformeerde sympathoadrenale progenitors te bestuderen.

Code
3F018519
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Stem cell biology
    • Cancer biology
Trefwoorden
sympathoadrenale progenitors
 
Projectomschrijving

Embryonale tumoren kunnen gezien worden als ontwikkelingsstoornissen ten gevolge van een ontwrichting van de normale differentiatie. Neuroblastoma (NB) is een klinische en genetische heterogene pediatrische kanker, van dewelke men veronderstelt dat ze zich ontwikkelt uit de sympatho-adrenerge progenitors (SAP). NB is voornamelijk een 'DNA-copy number' gedreven ziekte, waarbij de helft hoge risico gevallen zijn met een slechte prognose. De huidige multimodale intensieve therapie is slechts succesvol in 50% van de gevallen waarbij de overlevenden lijden onder ernstige lange termijn bijwerkingen. Dit toont de urgente noodzaak voor een beter inzicht in de biologie van NB. Bij de ontwikkeling en differentiatie oefenen de 'afkomst overlevings-afhankelijke transcriptiefactoren (TF's)' en 'core regulatory circuits' een nauwgezette controle uit over de cel. De rol van de individuele TF's die hierbij een rol spelen, zoals SOX11, blijven nog in het ongewisse. In dit project plan ik om een recent ontwikkeld differentiatemodel voor humane embryonale stamcellen toe te passen op SAPs. Gebruik makend van dit model zal ik in staat zijn om een grondig inzicht te verkrijgen van de normale en afwijkende ontwikkeling van de SAP. Ik zal hierbij voornamelijk focussen op de rol van de TF SOX11 in de normale en NB ontwikkeling. Deze nieuw verkregen inzichten in de NB biologie zullen bijdragen tot het identificeren van nieuwe therapeutische doelwitten voor NB behandeling.