Project

Beoordeling van de fietsveiligheid van het woon-schoolverkeer van jongeren op basis van tijdruimtelijke analyses

Code
3F017719
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Geography of mobility and transportation
  • Health geography
 • Engineering and technology
  • Transport planning
  • Cartography
  • Geospatial information systems
Trefwoorden
fietsveiligheid
 
Projectomschrijving

Hoe ouder jongeren worden, hoe minder ze de fiets gebruiken om zich te verplaatsen. Fietsen is nochtans goed voor zowel de gezondheid als voor het milieu en het klimaat. Fietsveiligheid is echter een belangrijke factor die de keuze voor een specifieke route bepaalt bij jongeren. Met dit onderzoek zal de fietsveiligheid langs routes van jongeren tussen hun woonplaats en school geanalyseerd worden, zowel op macro- als microschaal. In een eerste fase zullen de fietsroutes van jongeren met data mining methodes geanalyseerd worden. Verschillende, mogelijks belangrijke, omgevingsfactoren langs hun routes zullen daarbij in rekening gebracht worden. Dit doctoraatsonderzoek zal nagaan welke van die factoren de keuzes voor de fietsroutes van jongeren bepalen. In de tweede fase zullen de verzamelde fietsdata gebruikt worden om gevaarlijke kruispunten in de buurt van scholen te vinden. Op die kruispunten zullen camera’s worden gehangen om de interactie tussen de verschillende weggebruikers te registreren. Gevaarlijke en veilige manoeuvres zullen onderzocht worden. Daaruit kunnen gebreken van dergelijke kruispunten bepaald worden. Uit beide fases kunnen de resultaten belangrijke aandachtspunten naar voor brengen, enerzijds voor de omgeving langs fietsroutes van jongeren, en anderzijds voor specifieke kruispunten. Die informatie is belangrijk voor lokale overheden die de fietsveiligheid willen verbeteren.