Project

Ontrafelen van de choroid plexus heterogeniteit en de gevolgen ervan op de biologische respons op inflammatie reacties.

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Inflammation
    • Neurosciences not elsewhere classified
Trefwoorden
inflammatie reacties
 
Projectomschrijving

Hersen homeostase wordt verzekerd door barrières tussen bloed en het centraal zenuwstelsel (CZS). Eén van die barrières, de bloed-cerebrospinaal vocht barrière (BCSVB), komt voor in de plexus choroideus, een structuur die aanwezig is in de vier hersenventrikels. De BCSVB is opgebouwd uit één laag epitheliale cellen die stroma en permeabele bloedvaten omgeeft en staat in voor de productie en detoxificatie van het CSV, immuun regulatie en moleculair transport van bloed naar het CZS. Hierdoor speelt de plexus choroideus een centrale rol in inflammatoire hersenaandoeningen. Desondanks blijft onderzoek naar de plexus choroideus erg beperkt. Bovendien wordt zelden onderscheid gemaakt tussen de verschillende plexus choroideus structuren en worden resultaten zo uitgemiddeld. Steeds meer bewijs suggereert echter dat de laterale (LV) en vierde (4V) ventrikel plexus choroideus andere functies hebben in homeostase en ziekte. In dit project bestuderen we de ruimtelijke en cellulaire heterogeniteit van de LV en 4V plexus choroideus in gezonde muizen. Daarnaast zullen ook de aanwezigheid en diversiteit van inflammatoire cellen en celtype-specifieke expressieveranderingen in beide plexus choroideus structuren bestudeerd worden in muismodellen voor systemische inflammatie en de ziekte van Alzheimer. In conclusie is het doel van dit project de heterogeniteit van de plexus choroideus tijdens homeostase en ziekte te ontrafelen met behulp van single-cel analyses in verschillende muismodellen.