Project

Verdere ontwikkeling en gebiedsgerichte kalibratie en validatie van het ELMO-model

Code
174R03417W
Looptijd
14-04-2017 → 13-01-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
ELMO-model
 
Projectomschrijving

Aangezien de hoofddoelstelling van deze opdracht is om te streven naar verhoogde performantie van het huidige ELMO 1.0 (voornamelijk in de gebiedsgerichte toepassing daarvan), wordt in dit onderdeel definities gegeven van de minimaal te gebruiken indicatoren om de performantie te beoordelen, alsook de duiding van de uiteindelijk gewenste doelstelling van een gebiedsgericht ELMO-model op middellange termijn.