Project

Design van een nieuwe reactortechnologie voor de oxidatieve koppeling van methaan gebaseerd op numerieke stromingsleer