Project

Studie van de moleculaire mechanismen die de activiteit en expressie van het de-ubiquitinerende eiwit DUBA reguleren in aangeboren immuunsignalisatie.