Project

Het perspectief van het slachtoffer: is er recht gedaan aan de behoeften van slachtoffers van de Chileense dictatuur? Een analyse van slachtoffers’ participatie, benodigdheden en percepties van rechtvaardigheid.

Code
3F009719
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Punishment and criminal justice
    • Human rights law
Trefwoorden
Chileense dictatuur
 
Projectomschrijving

Hoewel Chili momenteel democratisch is, zijn de effecten van de militaire dictatuur (1973-1990) nog steeds aanwezig in de samenleving. Dit onderzoek richt zich op de slachtoffers van de dictatuur. Hoe waren zij betrokken in de rechtsgang na 1990? Wat zijn hun verwachtingen, behoeften en ervaringen met het rechtssysteem? Om deze vragen te beantwoorden, zal een literatuuronderzoek, documentanalyse van waarheidscommissies en rechtszaken en kwalitatieve interviews met 60 slachtoffers en 16 professionals worden uitgevoerd. Vier groepen slachtoffers zullen worden vergeleken: (1) slachtoffers die hebben deelgenomen aan strafrechtelijke procedures, (2) slachtoffers die deel hebben genomen in getuigenverklaringen in waarheidscommissies (3) slachtoffers die aan beide hebben deelgenomen, en (4) slachtoffers die niet hebben deelgenomen. Het onderzoek geeft inzicht in hoe slachtoffers van mensenrechtenschendingen werden betrokken in transitionele periodes en wat het effect van participatie is op hun behoeften en percepties van het recht. Het geeft inzicht in de langetermijngevolgen van slachtofferparticipatie in post-conflict contexten. Verder wordt ingegaan op de meer fundamentele vraag of slachtofferparticipatie überhaupt wenselijk is binnen de huidige toepassingsvormen van transitional justice. Tot slot richt het onderzoek zich op de potentie van herstelrecht om de behoeften van slachtoffers van mensenrechtenschendingen tegemoet te komen en leed te herstellen.