Project

Complexatie van DNA met amfifiele kationische verbindingen