Project

Heterogoneische celdeling als oorzaak van gestationele trofoblastziekten bij rund en mens

Code
3F004819
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary genetics
    • Veterinary reproduction and obstetrics
Trefwoorden
trofoblastziekten
 
Projectomschrijving

De vroege embryogenese wordt gekenmerkt door chromosomale afwijkingen. Gezien de gelijkenissen tussen mens en rund tijdens deze vroege embryogenese, biedt het rund een goed onderzoeksmodel. In eerdere studies ontdekten we dat delende embryo's zowel haploïde cellijnen bevatten met enkel paternaal DNA of maternaal DNA, alsook normale diploïde cellen en triploïde cellen. Deze embryo's kunnen enkel ontwikkelen uit zygoten die het volledige ouderlijke genoom afsplitsen in afzonderlijke blastomeren. Dit fenomeen hebben we 'heterogoneische celdeling' genoemd. Mola's bevatten enkel paternaal DNA en daarom is onze hypothese dat cellijnen met enkel paternaal DNA kunnen domineren en aanleiding geven tot mola zwangerschappen. Een volledig maternaal genoom werd gevonden in ovariële teratoma's. Gelijkaardige teratoma's worden ook teruggevonden in de placenta, hetgeen zou kunnen verklaard worden door een analoog proces voor maternale cellijnen in het mixoploïd embryo. We zullen onze hypothese testen door de incidentie van mixoploïdie en chimerisme na te gaan bij humane en boviene embryos, door mola en teratoma weefsel te collecteren en te analyseren en door de in vivo monitoring van die mixoploïde embryos. We zullen ook de genexpressie van de paternale en maternale cellijnen vergelijken met die van normale cellijnen. Samengevat zal deze studie inzicht genereren in de onwikkeling van haploïde en triploïde cellijnen en een nieuw concept bieden voor het ontstaan van trofoblastziekten.