Project

Klimaatsverandering in steden: impact van het stedelijk hitte-eiland op microklimaat, biodiversiteit en ecosysteemfuncties in stedelijke bossen

Code
3F003519
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Global ecology
    • Plant ecology
Trefwoorden
stedelijke bossen
 
Projectomschrijving

Bossen zijn hotspots van biodiversiteit en leveren een veelvoud aan ecosysteemdiensten. Een belangrijk kenmerk van bossen is het microklimaat onder de boomlaag dat extreme temperaturen buffert. Zo wordt een geschikt klimaat gecreëerd voor soorten in de kruidlaag die gevoelig zijn aan klimaatopwarming en worden ook ecosysteemfuncties, zoals strooiselafbraak, beïnvloed. Stedelijke gebieden worden gekenmerkt door warmere temperaturen vergeleken met landelijke gebieden, een fenomeen beschreven als het stedelijk hitte-eilandeffect. Hoe deze stedelijke opwarming het microklimaat, de biodiversiteit en functioneren van stadsbossen beïnvloed is niet gekend, terwijl het een unieke kans biedt om meer inzicht te verwerven in de effecten van klimaatsverandering. In dit project, onderzoek ik eerst het microklimaat in stedelijke bossen. Vervolgens onderzoek ik het effect van het stedelijk hitte-eiland op de kruidlaag en de afbraak van strooisel en hoe dit effect gebufferd wordt door het microklimaat in het bos. Hiervoor gebruik ik een innovatief design langs drie ruimtelijke klimaatgradiënten: (1) een Europese noord-zuid gradiënt, (2) een regionale verstedelijkingsgradiënt, en (3) een lokale gradiënt in bosstructuur. Deze studie zal leiden tot nieuwe inzichten in het effect van (stedelijke) opwarming op microklimaat, biodiversiteit en ecosysteemfuncties van bossen. Het onderzoek is dus erg relevant voor bosbeheer en -beleid biodiversiteitsbehoud en ruimtelijke planners in steden.