Project

Naar een antropologie van anorexia nervosa: Betekenissen van dunheid en disfunctioneel eten bij zwarte vrouwen in Johannesburg

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Medical anthropology
    • Social and cultural anthropology
    • Anthropology not elsewhere classified
Trefwoorden
anorexia
 
Projectomschrijving

De publieke opinie typeert anorexia nervosa als een ziekte van blanke, gegoede vrouwen. Toch komt anorexia ook in andere culturen voor, zoals bij de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, waar de eerste gevallen in de jaren ‘90 gemeld werden. Kennis over deze groep blijft echter vaag. Ten eerste is de prevalentie van anorexia bij de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking onduidelijk, omdat vergelijkende studies verschillende onderzoeksmethodes hanteren en westerse diagnosecriteria gebruiken, waardoor socio-culturele variaties van anorexia niet herkend worden. Ten tweede is er een gebrek aan uitgewerkte gevalsstudies. Dat is problematisch omdat niet-Westerse anorexia niet altijd de in de DSM beschreven symptomen vertoont. Ten derde is er weinig aandacht voor betekenissen van dunheid en disfunctioneel eten in de specifieke Zuid-Afrikaanse context. Geïnspireerd door de ontbrekende kennis over anorexia in zwarte Zuid-Afrikanen biedt dit project een aanvullende medisch-antropologische benadering. Enerzijds wil het de bestaande literatuur over het onderwerp bestuderen, anderzijds wordt er veldwerk uitgevoerd, bestaande uit het observeren en kwalitatief interviewen van patiënten in een klinische en niet-klinische setting in Johannesburg. Dit kan leiden tot een meer inclusief begrip van anorexia bij de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, wat zowel relevant is voor patiënten en therapeuten om behandeling te verbeteren, als voor transcultureel psychiatrisch onderzoek naar eetstoornissen.