Project

Gefunctionaliseerde organosilica nanovezelmembranen voor geavanceerde separatie toepassingen op basis van affiniteit

Code
3S039119
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Ceramics
  • Functionalisation of materials
  • Materials processing
  • Materials synthesis
  • Textiles
Trefwoorden
nanovezelmembranen
 
Projectomschrijving

De voorbije jaren zijn de uitdagingen omtrent beschikbaarheid van proper water toegenomen en vooral derde wereldlanden hebben nood aan goedkope waterzuiveringstechnieken zoals scheidingsmembranen. Door gefunctionaliseerde organosilica nanovezelmembranen te implementeren, kan een op affiniteit gebaseerd scheidingsmechanisme met lage energiekost worden ontwikkeld dat bestand is tegen extreme condities. Deze membranen moeten een gewenste hydrofobiciteit hebben om solventen te scheiden via verschillen in affiniteit met het membraan. Bovendien moet hun sterkte worden geoptimaliseerd om de levensduur te verlengen. Deze doelen worden systematisch behandeld in dit project. Organosilica nanovezelmembranen zullen worden geproduceerd via elektrospinnen uitgaande van meerdere bis-silaanprecursoren. Door functionaliteiten toe te voegen kan de affiniteit voor verschillende oplosmiddelen worden gewijzigd naargelang de scheidingstoepassing. Een onderzoek naar het gedrag van sol-gelsystemen zal worden uitgevoerd om een beeld te vormen van de invloed van functionaliteiten op het elektrospinproces. Bovendien zal mechanisch onderzoek de link onthullen tussen de 3D-structuur van het organosilica-netwerk en het mechanische gedrag. Met deze kennis zal het mogelijk zijn om affiniteit gebaseerde scheidingsmembranen voor waterzuivering te ontwikkelen. Deze toepassing zal ook worden uitgebreid naar solventscheiding, met het oog op procesintensificatie van vloeibare fase CO2-omzetting naar alcoholen.