Project

Afvalwaterkringlopen sluiten voor nutriëntenterugwinning

Acroniem
WalNUT
Code
41C03421
Looptijd
01-09-2021 → 28-02-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • (Waste)water treatment processes
Trefwoorden
afvalwater
 
Projectomschrijving

WalNUT heeft tot doel de nodige concepten en technologische oplossingen te ontwikkelen om de waarde- en toeleveringsketens van nutriënten uit afvalwater en pekel opnieuw te ontwerpen, terwijl het in lijn blijft met de doelstellingen van het EIP over agrifood en grondstoffen. Een breed scala aan technologische processen (fysisch-chemisch, elektrochemisch, biologisch) zal gevalideerd worden op laboschaal.