Project

Cultureel-materiële geschiedenis van de architectuurpraktijk

Code
BOF/STA/202109/027
Looptijd
15-01-2022 → 14-01-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Cultural history
  • Design research
  • Sustainable design
  • Architectural heritage and conservation
  • Architectural practice
  • Architectural history and theory
  • Architectural design history and theory
 • Engineering and technology
  • Sustainable building
  • Architectural sciences and technology
  • Architecture not elsewhere classified
  • Sustainable buildings and cities
Trefwoorden
geschiedenis van bouwmaterialenproductie
 
Projectomschrijving

Deze leerstoel beoogt de totstandbrenging van een pool van competenties op het gebied van de materiële en culturele geschiedenis van de architectuur, binnen de onderzoeksgroep Architectuurtheorie en -geschiedenis. In de onderzoeksgebieden die zullen worden verkend, staan geschiedenis en materiële cultuur centraal, maar twee andere thema's komen ook naar voren: de culturele, sociale en milieu-impact van industriële productie en gebruik; en de mogelijkheid om materialen terug te winnen uit de bestaande gebouwenvoorraad, ook wel aangeduid als urban mining. Het mogelijk maken van de terugwinning van waardevolle gebruikte bouwmaterialen is mijn voornaamste zorg geweest bij Rotor. Dit onderzoek zal die inspanning voortzetten in de zeer verschillende, maar versterkende context van een onderzoeksuniversiteit. Dit streven vergt een voortdurende bevraging van ingesleten gewoonten: een vorm van innovatie die, contra-intuïtief, slechts zelden technologische nieuwigheden inhoudt, maar vaak vereist dat men zich buiten de ingenieurswereld waagt.