Project

EOSC Future

Acroniem
EOSC Future
Code
41K02321
Looptijd
01-04-2021 → 30-09-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Knowledge management
    • Organisation of information and knowledge resources
    • Information sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Open Wetenschap Open Science onderzoeksinfrastructuur FAIR data onderzoeksdatamanagement
 
Projectomschrijving

EOSC Future beantwoordt aan de INFRAEOSC-03-2020 oproep om e-infrastructuren, onderzoeksgemeenschappen en initiatieven op het gebied van Open Science te integreren, te consolideren en te verbinden, om het EOSC-portaal, de EOSC-Core en EOSC-Exchange van de European Open Science Cloud (EOSC) verder te ontwikkelen.

EOSC Future is gestructureerd rond zes thematische pijlers die de taken en activiteiten van het werkpakket strategisch groeperen en de belangrijkste doelstellingen en activiteiten van het project op coherente wijze presenteren aan de belanghebbenden: Pijler 1, Beleid & Strategie, zal een strategische visie voor de toekomstige EOSC coördineren en ondersteunen; Pijler 2, Verbinding & Integratie, zal EOSC-infrastructuren, -data en -diensten verbinden en integreren; Pijler 3, Excellente wetenschap & interdisciplinariteit, zal de EOSC-waardenketen uitbreiden met wetenschappelijke use cases; Pijler 4, Groei en innovatie, zal EOSC laten groeien en innoveren met diensten met toegevoegde waarde; Pijler 5, Vaardigheden en opleiding, zal gebruikers en aanbieders van het EOSC-ecosysteem opleiden; en pijler 6, Betrokkenheid en communicatie, zal de bredere EOSC-gemeenschap op mondiaal niveau erbij betrekken.

EOSC Future zal het potentieel van Europees onderzoek ontsluiten via een visie van Open Science voor de samenleving door (1) alle belangrijke belanghebbenden in het EOSC-ecosysteem samen te brengen onder één projectkoepel om de disciplinaire en gemeenschapssilo's te doorbreken, en de belangrijkste EOSC-projectresultaten te consolideren, (2) wetenschappelijke use-cases te ontwikkelen in samenwerking met de thematische gemeenschappen die de voordelen en de maatschappelijke waarde van EOSC voor het verrichten van excellent en interdisciplinair onderzoek aantonen, (3) de bredere EOSC-gemeenschap te betrekken en de zichtbaarheid van EOSC te vergroten door middel van communicatiecampagnes, marketingstrategieën en fysieke en online evenementen, en 4) de EOSC-gemeenschap te betrekken bij de ontwikkeling van het EOSC-portaal (met inbegrip van de long tail van de wetenschap, de publieke en de private sector, en internationale partners) via open calls tot het indienen van voorstellen voor co-creatie.