Project

Politieonderzoek in kaart gebracht: effecten van politieoptreden internationaal perspectief

Code
3G063412
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
systematic review policing politieonderzoek onderzoeksnetwerk
 
Projectomschrijving

dit onderzoek heeft twee hoofddoelstellingen: (1) het systematisch reviewen van politieonderzoek van de laatste 20 jaar met betrekking tot dire domeinen: politiestrategieen, plural policing en accountibility in politiewerk; en (2) het ontwikkelen van een netwerk van politieonderzoekers die werkzaam zijn in empirisch onderzoek in Angelsaksische en Nederlandstalige landen. Dit onderzoek bevat vier gelijkaardige fasen voor elk domein, waarbij zowel kwantitatief als kwalitatief politieonderzoek als het resultaat ervan (what works?) in kaart wordt gebracht.Het zal gepubliceerd worden in een aantal internationale publicaties.