Project

Kan een combinatie van de isotiopische analyse van Fe, Cu Zn met behulp van multi-collector inductief gekoppeld plasma-massaspectrometrie en chemometrische analyse worden gebruikt voor de diagnose van metaal - gerelateerde ziekten?