Project

Onderzoek naar het effect van glycanen op de immunogeniciteit van de nematode specifieke activatie-geassocieerde gescreteerde eiwitten (ASPs).

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary immunology
Trefwoorden
immunogeniciteit
 
Projectomschrijving

Met de toenemende opkomst van resistentie tegen anthelmintica, wordt vaccinatie vaak naar voren geschoven als het meest rationele en kostenefficiënte alternatief voor het bestrijden van parasitaire worminfecties. In de afgelopen jaren werden 2 experimentele vaccins ontwikkeld tegen de runderparasieten Ostertagia ostertagi en Cooperia oncophora, gebaseerd op het gebruik van activation-associated secreted proteins (ASP) die worden gesecreteerd door adulte wormen. De verdere ontwikkeling en commercialisering van deze twee vaccins staat echter voor een fundamentele uitdaging, namelijk de grootschalige en kostenefficiënte productie van de antigenen in dit vaccin. Ondanks de beschermende capaciteiten van de opgezuiverde natieve ASP's, werd tot nu toe geen bescherming verkregen na de immunisatie van kalveren met verschillende recombinante versies van deze antigenen. Dit geeft aan dat de natuurlijke ASP's het immuunsysteem van het rund op een unieke manier activeren. Recent onderzoek wees uit dat suikers aanwezig op de natieve ASPs een rol spelen in het opwekken van de beschermende immuunrespons. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is om te achterhalen hoe de suikers exact betrokken zijn in dit proces en de resultaten vervolgens gebruiken om nieuwe recombinante glycovormen van de ASPs te produceren.