Project

Gender, politiek en ideologie in middeleeuwse historiografische bronnen. De politieke strategieën van het gender discours in de Flandria Generosa kronieken (1164-1531).