Project

Experimentele analyse en karakterisering van schuin gelaagde laminaten en sandwichpanelen: een nieuwe klasse van structureel robuuste bouwcomponenten

Code
3S034019
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Polymer composites
Trefwoorden
sandwichpanelen
 
Projectomschrijving

Gelaagde Composieten (GC) zijn bio-geïnspireerde schuin gelaagde materialen, opgebouwd uit schuin gestapelde lagen verbonden door een polymeer tot een stijf structureel materiaal. Het concept heeft een groot potentieel in verschillende sectoren aangezien het de productie van composietpanelen uit stroken weefsel mogelijk maakt. Dit opent de deur naar een gerobotiseerde productie. Het gebruik van GC’s gebaseerd op vezelverstekte kunststoffen (VVK) is een innovatieve aanpassing op de klassieke sandwichpanelen, waar huid-kern delaminatie na accidentele schade niet kan uitbreiden. Dit leidt tot een robuust VVK sandwichconcept, gelaagde sandwich genoemd. Bovendien wordt op deze manier een plaatmateriaal gecreëerd waarbij de wapening niet evenwijdig is met de oppervlakte, gelaagd laminaat genoemd. Het doel van dit project is het begrijpen en modeleren van deze materialen en het vooruit sturen van de state-of-the-art aangezien deze op dit moment quasi onbestaande is. Dit project richt zich op twee verschillende implementaties, namelijk een VVK composiet en een hybride metaal-composiet. Een basis voor de modellering en de karakterisering zal worden ontwikkeld via een benadering op drie niveaus: meso, macro en structureel. De beoogde modellering is een sequentiële benadering, met een hiërarchie in numerieke berekeningen ondersteund door experimenten. De verwachte resultaten zijn experimenteel gevalideerde modellen op deze drie niveaus voor de twee verschillende implementaties.