Project

O.B.P.W.O - Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams onderwijs - MICTIVO

Code
110J6710
Looptijd
01-11-2009 → 28-02-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
ICT-integratie in onderwijs
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van deze studie is de afname van de aangepaste ICT-monitor bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen. Het betreft een kwantitatieve meting van ICT-indicatoren geclusterd in vier componenten: infrastructuur en beleid, percepties, competenties en integratie. MICTIVO 2012 wordt online afgenomen bij directies, leraren en leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en de basiseducatie, rekening houdend met recente beleidsprioriteiten. MICTIVO 2012 levert de overheid en scholen objectieve, beleidsrelevante data over het actuele belang en de integratie van ICT in onderwijs. De resultaten worden ook vergeleken met de resultaten van MICTIVO 2008.