Project

Holocene klimaatvariabiliteit en ecosysteemveranderingen in de kustzone van Oost en Maritiem Antarctica - HOLANT

Looptijd
01-01-2008 → 31-03-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Evolutionary biology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
klimaatveranderingen paleolimnologie antarctica
 
Projectomschrijving

HOLANT zal de Holocene klimaatveranderingen in Antarctische kustgebieden bestuderen. Specifiek zullen we nagaan hoe deze records zich verhouden tot reconstructies in centraal gelegen regio's (op basis van ijsboringen), met bijzondere aandacht voor de timing, duur en omvang van de klimaatanomalieën. Bovendien zullen we de relatie onderzoeken tussen vroegere temperatuursschommelingen en het regionale ijskapvolume en wereldwijde klimaatveranderingen.