Project

Ontwikkeling en validatie van een juveniel varkensmodel voor de studie van antibiotische weefselfarmacokinetiek in pediatrische sepsis.

Code
3S033019
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Pediatrics
    • Pharmacokinetics
Trefwoorden
sepsis juveniel diermodel weefselfarmacokinetiek antibiotica
 
Projectomschrijving

Europese en Amerikaanse overheidsorganen moedigen de ontwikkeling van diermodellen aan bij ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor kinderen. Varkens vertonen grote anatomische en fysiologische gelijkenissen met de mens worden daarom voorgesteld als innovatief diermodel om geneesmiddelendispositie bij kinderen te voorspellen. Tot op heden focust het onderzoek naar dosisoptimalisatie van antibiotica bij kinderen zich op farmacokinetische (PK) gegevens gemeten in het bloed. Bloedconcentraties in bloed zijn vaak geen weerspiegeling van de effect site concentratie. Er wordt aangenomen dat therapiefalen bij ernstige sepsis deels kan worden toegeschreven aan subtherapeutische antibiotica weefselconcentraties. Met dit project willen we de bruikbaarheid van een juveniel varkensmodel onderzoeken voor de studie van weefsel PK van antibiotica bij kinderen met sepsis. We bestuderen hiertoe de dispositie in bloed en weefsels in het gezonde en zieke big en valideren dit varkensmodel bij septische kinderen. Twee vaak gebruikte antibiotica onderzoekscomponenten (piperacilline-tazobactam en meropenem) werden voor dit onderzoek geselecteerd. Microdialyse wordt aangewend als techniek om weefselconcentraties te meten. Dit onderzoek kan potentieel het aantal te rekruteren kinderen in industrie-geïniteerde klinische studies reduceren.