Project

Preklinische evaluatie van nervus vagus stimulatie als therapeutische mogelijkheid voor multiple sclerose.

Code
3S032119
Looptijd
01-11-2019 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Inflammation
    • Developmental neuroscience
    • Neurological and neuromuscular diseases
Trefwoorden
multiple sclerose
 
Projectomschrijving

Multiple sclerose (MS) is een neuro-inflammatoire en degeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel, gepaard gaande met demyelinisatie en axonale schade als pathologische kernbevindingen. Typisch wordt MS behandeld met immunomodulerende en immunosuppresieve therapie, met matige efficiëntie op lange termijn. Deze gaan gepaard met hoge kosten en belangrijke bijwerkingen ten gevolge van de immunosuppresie. Nervus vagus stimulatie (VNS) is een gekende techniek met bewezen veiligheid en kosten-efficiëntie in therapieresistente epilepsie. Recent onderzoek betreffende de nervus vagus en VNS wijst op een immunologische rol van de nervus vagus in inflammatie en toont aan dat VNS een immunomodulerend effect kan hebben op auto-immune aandoeningen zoals inflammatoire darmziekten en reumatoïde atritis. Verder heeft VNS mogelijks potentieel om in te grijpen op de neurodegeneratieve processen van MS. In ons project zullen we VNS uittesten in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis en een demyelinisatie model bij ratten, beiden gangbare preklinische modellen voor MS. Onze studie pioniert in het nagaan van het effect van VNS in een preklinisch model voor MS, met als doel klinische trials te rechtvaardigen. Als strategisch eindpunt postuleren we de kosten-effeciëntie, de veiligheid van VNS en het gegeven dat VNS mogelijks neuroprotectief werkt, wat vernieuwend is ten op zichte van de bestaande behandelingen.