Project

Kankerinvasie en -metastasering: ontwikkeling van een nieuwe sferoïdenconfrontatietest en preklinische karakterisatie van een nieuw mechanisme van inhibitie