Project

Kankerinvasie en -metastasering: ontwikkeling van een nieuwe sferoïdenconfrontatietest en preklinische karakterisatie van een nieuw mechanisme van inhibitie

Code
3S031719
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer therapy
Trefwoorden
Kanker
 
Projectomschrijving

Kanker is de oorzaak van één op zes doden wereldwijd. In 90% van de gevallen is dit het gevolg van de metastasering van het kankergezwel (de verspreiding van de primaire tumor naar verschillende delen van het lichaam). Invasie vormt de eerste stap van metastase, waarbij de kankercellen nabije weefsels binnendringen en zich hierdoor bewegen. Wegens de gelimiteerde kennis omtrent invasie en metastase zijn er nog geen medicijnen ontwikkeld die selectief deze processen verhinderen. Van de antikanker medicijnen is de meerderheid nog steeds gericht op de tumorgroei, terwijl de behoefte naar stoffen die invasie en metastase tegengaan veel groter is. Wij hebben nieuwe verbindingen geïdentificeerd en gepatenteerd die, na toediening aan kankercellen in zeer lage concentraties, hun capaciteit om gezonde weefsels binnen te dringen drastisch vermindert. Op basis van de huidig beschikbare kennis gebruiken onze verbindingen een nieuw, ongekend mechanisme gerelateerd aan specifieke processen bij het onderling aanhechten van de kankercellen. De doelen van dit project zijn (i) om een grondig begrip te verkrijgen van het werkingsmechanisme van de verbindingen, wat zal bijdragen aan de fundamentele kennis rond de biologie van metastasering, en (ii) om een hogedoorvoertest te ontwikkelen die het effect van verbindingen op het invasieve fenotype evalueert in een snel, robuust en reproduceerbaar model. Dit soort hogedoorvoertest bestaat nog niet en zal ook van nut zijn buiten dit project.