Project

Analytische combinatoriek van het oneindige: een Tauberse aanpak

Code
01J11615
Looptijd
01-09-2015 → 31-08-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Approximations and expansions
    • Functional analysis
    • Mathematical logic and foundations
Trefwoorden
asymptotische analyse Tauberse stellingen Laplacegetransformeerde faseovergangen voor Gödel onvolledigheidsresultaten analytische combinatoriek
 
Projectomschrijving

In dit project gaat het over analytische methoden om combinatorische problemen die van de logica afkomstig zijn aan te gaan. Bedoeld wordt systematische werktuigen te ontwikkelen om asymptotische formules voor telfuncties van bewijstheoretische ordinalen te verkrijgen met hulp van Tauberse stellingen voor de Laplacegetransformeerde. We beogen deze formules toe te passen om de reeds gekende resultaten over faseovergangen voor Gödel-onvolledigheid uit te breiden.