Project

Geautomatiseerde niet-destructieve inspectie van industriële composietonderdelen met verbeterde optische infrarood thermografie technieken

Code
3S030519
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Image processing
  • Engineering and technology
    • Polymer composites
    • Destructive and non-destructive testing of materials
Trefwoorden
thermografie
 
Projectomschrijving

De vooruitgang in de materiaalkunde heeft geleid tot nieuwe, hoog-performante materialen zoals vezel versterkte plastieken (of composieten), dewelke tegenwoordig alsmaar meer worden gebruikt in de luchtvaart- en automobielindustrie. De gelaagde structuur van deze materialen maakt hen bijzonder gevoelig voor bepaalde soorten schade. Om de structurele integriteit te evalueren hebben ingenieurs verschillende niet-destructieve testtechnieken ontworpen. Optische infrarood thermografie is een beloftevolle techniek, waarbij het materiaal optisch wordt gestimuleerd en zijn thermische respons wordt opgenomen met een infrarood camera. Verschillende thermografische methodes zijn beschreven in de literatuur, maar helaas bestaat er geen consensus omtrent de optimale aanpak. In dit project zal optische infrarood thermografie onderzocht worden, waarna de mogelijkheden en beperkingen voor NDT op composieten geïdentificeerd zullen worden. Dit omvat een kritische evaluatie van verschillende excitatietechnieken en van geavanceerde dataverwerkingsmethoden om een (diep) defect beter detecteerbaar te maken. Een numeriek model zal deze experimentele studie ondersteunen. Om menselijke interpretatiefouten te voorkomen, zal een algoritme worden ontwikkeld om op een objectieve en efficiënte wijze defecten te identificeren en te kwantificeren. Ook de overgang naar complexe industriële componenten is één van de pilaren in dit voorstel.