Project

Transformatieve chemie voor een duurzame energietoekomst

Acroniem
ENERGY-X
Code
41C00119
Looptijd
01-03-2019 → 29-02-2020
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Modelling, simulation and optimisation
Trefwoorden
synthetische brandstoffen
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De grondgedachte van Energy-X is om zowel de wetenschap als de technologie te ontwikkelen die een duurzame productie van synthetische brandstoffen mogelijk maken voor energieopslag en als grondstof voor de chemische en materialenindustrie. Energy-X brengt interdisciplinair academisch onderzoek (scheikunde, natuurkunde, techniek en economische wetenschap) samen met cross-industriële technologische expertise (chemie, engineering, nutsbedrijven, mobiliteit, landbouw) om een ​​platform te bieden voor toekomstige technologie voor de omzetting van chemische energie in Europa. Energy-X zal baanbrekende nieuwe wetenschap en technologie bijdragen die een efficiënte omzetting van zonne- en windenergie in chemische vorm mogelijk maakt en zal deze ambitie combineren met opschaling naar industrieel relevante omstandigheden door te integreren met de Europese industrie. Energy-X zet de kennis ook om in twee demonstratieprojecten: productie van koolstofneutrale vliegtuigbrandstoffen en decentrale productie van meststoffen zonder CO2-voetafdruk.

 
Rol van UGent
Het Centrum voor Duurzame Chemie (CSC) aan de Universiteit Gent zal verschillende modellen ontwikkelen, van nanoschaal tot de schaal van een volledige chemische fabriek, om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen op basis van nieuwe chemische reacties kunnen worden geïmplementeerd in demonstratieprojecten. Dit zal bijdragen tot de overgang naar een CO2-neutrale economie en een groeiend aantal mensen op aarde toegang geven tot de energie en materialen die kenmerkend zijn voor het moderne leven, terwijl onze ecologische voetafdruk wordt verkleind en de klimaatverandering wordt tegengegaan. Het UGent Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) zal zich richten op de wisselwerking tussen de innovaties die in Energy-X worden beoogd en de samenleving. Uitdagingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsaspecten zullen worden geïdentificeerd om ze in een vroeg stadium van het project aan te pakken.