Project

Verklaringspluralisme en Leibniz’ dierlijke economie

Code
01P05516
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
Verklaringspluralisme
 
Projectomschrijving

Het project heeft twee met elkaar verbonden doelstellingen: (1) het analyseren en beoordelen van de behandeling Leibniz 'van wat hij noemt 'animal economy'(grofweg, de fysiologie van de macro-schaal levende lichamen) en (2) om te laten zien dat hij een verklarende pluralistische met betreft biologie. Het project richt zich op de rekeningen van ‘dierlijke economie’ naast Leibniz 'metafysische behandeling van de biologie (meest beroemde, in de vorm van zijn monaden). De laatstgenoemde heeft ontvangen steeds meer aandacht in de afgelopen jaren, terwijl de eerste is vooralsnog minder uitgebreid bestudeerd. Het probleem in kwestie is dat Leibniz maakt weinig tot geen poging om de tegenstellingen tussen zijn verschillende behandelingen van levende wezens op te lossen, vaak met behulp van een aantal onverenigbare benaderingen zelfs binnen dezelfde account. Het eclecticisme van het werk van Leibniz in het algemeen is bekend; het project heeft als doel om te laten zien dat dit niet dilettantisme maar een productieve filosofische benadering in zijn eigen recht. Mijn hypothese is dat verklarende pluralisme is productief voor Leibniz, omdat het hem in staat stelt diverse middel om de complexiteit van biologische verschijnselen. Gedurende de vroegmoderne tijd, bepaalde aspecten van de biologie (het leven zelf, voortplanting, gezondheid, enz.) Herhaaldelijk bleek resistent te worden teruggebracht tot unitaire uitleg. Leibniz pogingen om dit probleem (met enig succes) overwonnen door te helpen zich aan zoveel uiteenlopende soorten verklaring die hij nodig heeft om de betekenis van biologische fenomenen metafysisch, fysiologisch en medisch te maken.