Project

POXylation als next-generation PEGylation

Code
179J45A12
Looptijd
01-02-2013 → 31-01-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
poxylatie
 
Projectomschrijving

Het algemeen valorisatiedoel van het project is om de POXylatie-technologie voldoende uit te werken om

de farmaceutische en blotech bedrijven te overtuigen hlerln te investeren voor toekomstige

geneesmiddelen (vervolg onderzoeksprojecten).

De valorisatiestrategie bestaat erin om een sterke IP-portfolio op te bouwen zowel op vlak van de POXylatie

technologie als naar specifieke gePOXyleerde geneesmiddelen. Er werden twee geneesmiddelen

geselecteerd op basis van de huidige farmaceutische groeimarkten en de expertise van de betrokken

wetenschappelijke en industriele partners, waarbij een breed scala aan geneesmiddelen klasses wordt

afgedekt:

-POX kanker medicijnen met hoge beladingsgraad alsmede actieve en passieve doelopsporing

-POXylation van de sST2 receptor voor IL-33 voor behandeling van astma, reuma en chronische

dikkedarmontsteking.

Gedurende het project zal een plan opgezet worden om de IP uit te licentieren naar een maximaal aantal

geselecteerde spelers In de farmaceutische en blotech industrie.