Project

De politieke economie van de handels-klimaat doorsnede in de Europese Unie: Onder welke voorwaarden gebruikt de EU handelsinstrumenten in dienst van het klimaatbeleid?

Code
3F017316
Looptijd
01-10-2016 → 25-10-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
politieke economie EU klimaatbeleid EU handselbeleid
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek wil de positie van de EU in de handels-klimaat doorsnede karakteriseren en verklaren vanuit een politiek-wetenschappelijk oogpunt. We onderzoeken de voorwaarden waaronder bepaalde beslissingen rond handelsmaatregelen tegen klimaatverandering (niet) plaatsvinden, aan de hand van de analyse en vergelijking van zes cases. Onze data bestaan voornamelijk uit interviews en primaire bronnen, als onderzoeksmethode gebruiken we process tracing.