Project

Steunpunt bestuurlijke organisatie - slagkracht overheid 2012-2015

Code
174S91012
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and comparative politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
slagkrachtige overheid
 
Projectomschrijving

Het steunpunt heeft de volgende opdrachten:

1) Het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens;
2) Het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, en dit zowel op lange als op korte termij, met aandacht voor de strategie voor Vlaanderen zoals uitgewerkt in Vlaanderen In Actie, PACT2020 en het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid;
3) Het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening.