Project

QSAR gestuurde design, synthese en evaluatie van anti-invasieve chalconen en gerelateerde heterocyclische verbindingen