Project

Onderzoek naar het verband tussen psychosociale belasting op het werk en arbeidsongevallen in België

Code
160X4509
Looptijd
01-09-2009 → 01-08-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social psychology
Trefwoorden
psychosociale belasting
 
Projectomschrijving

Om gevaarlijke situaties te kunnen voorzien en voorkomen moet het beheer, het onderzoek en de preventie van de arbeidsongevallen een prioriteit blijven in onze ondernemingen. De
arbeidsongevallen en de veiligheid zijn onderwerp geweest van verschillende analyses en
probleemoplossend onderzoek. De praktijken die tegelijk zijn onderzocht in de wetenschappelijke literatuur en werden toegepast in de ondernemingen zijn geleidelijk aan geëvolueerd. Eerst werden er technische maatregelen genomen om de machineoperatoren te beschermen en om explosies en instortingen te voorkomen. Vervolgens werden er preventiemaatregelen genomen gebaseerd op de selectie, de opleiding en de motivatie van het personeel. Tegelijkertijd heeft men kunnen bijdragen aan de opkomst van de ergonomie, de risicoanalyse, en aan het onderzoek naar de menselijke fouten als onderzoeksveld. Een piste waar de preventie vandaag nog verbeterd kan worden, situeert zich duidelijk op het niveau van de psychosociale factoren1, en op de bevordering van een veiligheidsklimaat in de bedrijven. Zo bestond de opdracht van de FOD WASO uit het uitvoeren van een onderzoek naar het verband tussen de psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen in België. Dit project had als doel het realiseren van een referentiewerk van de psychosociale factoren en deze te formaliseren in de vorm van een vragenlijst.