Project

Wetenschappelijke bijstand bij onderzoek naar breekbalken bij sluizen met openingen in de deuren

Code
174J07815
Looptijd
01-04-2015 → 27-10-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
breekbalken
 
Projectomschrijving

Onderhavige opdracht betreft wetenschappelijke bijstand bij het uitvoeren van onderzoek naar breekbalken bij sluizen met openingen in de deuren. De opdracht is onderverdeeld in twee volgende percelen:
- Perceel 1 : Wetenschappelijke bijstand bij het uitvoeren en verwerken van schaalmodelproeven met betrekking tot breekbalken bij sluizen met openingen in de deuren
Dit perceel omvat het uitvoeren, verwerken en analyseren van schaalmodelproeven voor een aantal configuraties van breekbalken bij sluizen met openingen in de sluisdeuren.
- Perceel 2 : Het uitvoeren van CFD-modellering van het stromingspatroon rond breekbalken bij sluizen met openingen in de deuren en van het stromingspatroon in een sluiskolk
Deelopdracht 1 van dit perceel omvat het uitvoeren van CFDsimulaties voor een aantal configuraties die in het schaalmodel onderzocht zijn. De resultaten van de CFD-modellering worden vergeleken met de resultaten van de schaalmodelproeven uit perceel 1. Deelopdracht 2 omvat het uitvoeren van CFDmodellering van de stroming in een sluiskolk. Voor beide
deelopdrachten dient de Open Source software OpenFoam toegepast te worden