Project

Ontwikkeling van een algemeen patiënt-afhankelijk model om pijn niveaus te beschrijven tijdens algemene anesthesie