Project

Radicalisering en nieuwe sociale media.

Code
12A23012
Looptijd
01-02-2012 → 30-04-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
extremisme radicalisering Nieuwe Sociale Media
 
Projectomschrijving

Dit project wil inzicht verwerven in de rol die blootstelling aan radicale inhoud via NSM speelt bij het tot stand komen van gewelddadige uitingen van radicalisering en (zelf)rekrutering bij Belgische adolescenten. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek zijn uitgevoerd. (1) Een survey werd afgenomen via facebook. 6020 respondenten werden bereikt. Binaire logistische regressie werd gebruikt. (2) Bijkomende face-to-face interviews werden afgenomen.