Project

Enzymatische behandeling voor leeftijdsgebonden maculaire degeneratie en excessieve brandwondenlittekens

Code
F2018/IOF-Advanced/411
Looptijd
15-10-2018 → 31-05-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Protein diagnostics
Trefwoorden
brandwondenlittekens
 
Projectomschrijving

Naast de cataractbehandeling, die thans wordt gevalideerd in het kader van het IOF Advanced project F2017/IOF–dvanced/089, hebben we twee nieuwe klinische toepas-singen met een hoog marktpotentieel voor de enzymatische behandeling geïdentificeerd. Eén toepassing (eveneens in de oogheelkunde) is de leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD), een frequente oorzaak van irreversibel gezichtsverlies, waarvoor momenteel geen behandeling bestaat. De tweede klinische toepassing is de behandeling van brandwonden.

In beide projecten zullen we gebruik maken van het enzyme dat werd geproduceerd via recombinante technologie uit het F2017/OFAdvances/089 project. Preklinische studies over veiligheid en efficaciteit zullen in vitro uitgevoerd worden op histologische preparaten van ogen en huid van de mens, alsook in vivo op een voldoende aantal laboratoriumdieren (muizen). Tijdens het eerste jaar van PRIO zullen de noodzakelijk in vitro en in vivo gegevens worden bekomen om de IP in de PCT fase te brengen.

Daarnaast zal ook een extensieve marktstudie worden uitgevoerd, zal het competitieve landschap worden verkend en zullen potentiële licentiepartners worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de toestand (IP wordt ingediend tijdens jaar 1 van het project) zal het beste business model worden gekozen en geopteerd worden voor hetzij een licentiestrategie of een spinoff finaliteit.