Project

ESFRI project LIFEWATCH

Code
174G091014
Looptijd
01-03-2014 → 30-06-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
lifewatch
 
Projectomschrijving

Het onderzoek heeft als voorwerp “Microbial plankton biodiversity and their biotoxins as indicators of foodweb structure and ecosystem health of Belgian coastal waters”. Volgende eindproducten zijn voorzien:
• Beschrijving, evaluatie en optimalisatie (voor de lange termijn) van de inzet van de flowcytometer in het LifeWatch observatorium.
• Genereren van publiek beschikbare onderzoeksgegevens. Alle ruwe meetgegevens dienen te worden gearchiveerd op de VLIZ-servers. De afgeleide data zullen in onderling overleg reeds tijdens het onderzoek publiek worden gemaakt via de LifeWatch kanalen. Na publicatie komten alle data in het publieke domein.
• Bijdrage tot het ontwikkelen van geautomatiseerde dataverwerkingsprocessen voor de gegenereerde data en dit inclusief algoritmes voor vertaling van ruwe sensordata naar biodiversiteit gerelateerde parameters voor abundantie en verspreiding van taxa/functionele groepen.
• Bekendmaking van de vergaarde kennis door middel van publicaties in relevante wetenschappelijke tijdschriften.
• Rapportering tijdens overlegmomenten (zie Art. 3).