Project

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit: vervolg- en implementatieproject - SOCPREV 2

Code
12K06719
Looptijd
15-12-2018 → 15-05-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Causes and prevention of crime
  • Punishment and criminal justice
  • Criminology not elsewhere classified
  • Criminal law
Trefwoorden
beleidsevaluatie Belgisch drugbeleid
 
Projectomschrijving

Beschrijving:

 

Het SOCPREVbis onderzoek is een vervolgproject op een eerdere studie naar de sociale preventie van druggerelateerde criminaliteit en/of overlast (SOCPREV, 2015- 2018). Het SOCPREV onderzoek voorzag onder andere in een aantal richtlijnen rond het monitoren en evalueren van projecten die focussen op druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. Deze richtlijnen werden gebundeld in een registratiehandboek. Dit registratiedraaiboek moet steden en gemeenten in staat stellen om relevante proces-, output- en impactindicatoren te registreren, zodat een latere evaluatie van hun projecten mogelijk wordt (Pauwels, Vander Laenen, Maes, Mine, & De Kock, 2018).

 

Het doel van SOCPREVbis bestaat erin om het registratiehandboek, zoals ontwikkeld tijdens SOCPREV, te vertalen naar de praktijk. Steden en gemeenten - en in het bijzonder kleinere steden en gemeenten - vragen een gerichte, concrete ondersteuning bij het registreren van lokale en intergemeentelijke projecten in het kader van druggerelateerde criminaliteit en/of overlast. Dit vraagt een praktijkgericht en ondersteunend vervolgonderzoek waaraan SOCPREVbis tegemoet komt door een praktische (en pragmatische) implementatie van dit draaiboek te ondersteunen.

 

Binnen SOCPREVbis zullen we niet enkel een pragmatische vertaling maken van het SOCPREV registratiehandboek naar de praktijk, maar willen we vooral preventiewerkers ondersteunen en vormen in het registreren en evalueren van hun projecten, aan de hand van (een pragmatische vertaling van) het SOCPREV registratiehandboek. Via het opstarten van een lerend netwerk nemen deze preventiewerkers de rol van registratie-ambassadeur op zich, waarbij zij ook hun nieuw verworven kennis delen in hun respectievelijke stad of gemeente. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie. Na afloop van het SOCPREVbis onderzoek zullen ook deze medewerkers in staat zijn lokale projecten verder te ondersteunen op vlak van registratie en evaluatie.

 

Doelstellingen:

 

 1. Implementering van het SOCPREV registratiedraaiboek in een selectie (3) van steden en gemeenten: een praktijktoets;
 2. Vorming en coaching van ‘registratie-ambassadeurs’ in een selectie van gemeenten/steden (3);
 3. Steden en gemeenten ondersteunen in het registreren van proces, output- en impactindicatoren, wat een latere evaluatie moet mogelijk maken;
 4. Vorming van medewerkers van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie in het ondersteunen (en zelf uitvoeren) van evaluatie van projecten en het blijvend ondersteunen van de projecten bij registratie.

 

Methodologie:

 

SOCPREVbis omvat vijf werkpakketten:

 

 1. Het identificeren van registratie-ambassadeurs in 3 Vlaamse gemeenten/steden, die bereid zijn het SOCPREV registratieboek te implementeren en toe te passen op project(en) binnen hun gemeente/stad.;
 2. De implementatie van het SOCPREV registratiedraaiboek in de geselecteerde gemeenten en steden;
 3. Het oprichten van een lerend netwerk via het geven van vormingen aan de ambassadeurs binnen de geselecteerde gemeenten en steden rond registratie (cfr. Train the Trainers) en via het vormen van medewerkers in het nog op te richten kennis- en expertisecentrum Veiligheid en Preventie (KEVP);
 4. Eventuele aanpassing/bijsturing van het SOCPREV registratiedraaiboek voor kleine, middelgrote en grote gemeenten;
 5. Het aanreiken van een tool aan het op te richten Kennis- en Expertisecentrum Veiligheid en Preventie (KEVP) zodat zij gemeenten/steden kunnen ondersteunen bij registratie en evaluatie

 

Verwachte resultaten en producten:

 

SOCPREVbis onderwerpt het eerder ontwikkeld SOCPREV registratiedraaiboek aan een praktijktoets en ondersteunt gemeenten en steden in de implementatie hiervan. Aan de hand van deze praktijktoets en de verworven feedback zal het registratiedraaiboek afgestemd worden aan de noden en wensen van de eindgebruikers (Langer, Tripney, & Gough, 2016). We opteren hier voor een pragmatische tool, ondersteund in de praktijk.

We beogen met SOCPREVbis het belang van registratie en evaluatie te benadrukken en gemeenten en steden stap voor stap bij de diverse fases van evaluatie te ondersteunen, te starten met registratie, nadien evaluatie en tot slot het communiceren van de evaluatieresultaten. Evaluatie vormt immers de hoeksteen van een cyclisch, evidence-based beleid (Farrington & Welsh, 2012; Silva & Lind, 2020).

De medewerkers van SLIV zullen bijkomend gericht de gemeenten en steden met de door Binnenlandse Zaken gefinancierde projecten omtrent druggerelateerde criminaliteit en/of overlast kunnen ondersteunen tijdens hun evaluatieproces.